Rizikové kácení

kácení pomocí stromolezeckých a lanových technik

kácení pomocí vysokozdvižné plošiny či jeřábu

kácení v těžko přístupných místech

frézování pařezů