Štěpkování

je zpracování dřevního materiálu na štěpku, kterou je možno dále využít